Entreprenad

 Vi har påbörjat vår entreprenad verksamhet, med att utföra dikesrensningar, göra enskilda avlopp mm.

Vi har även ME-diplomering för att gräva avlopp.

 

20121213 Tills dags datum har Vi under året gjort avlopp för 6 fastigheter. Vi fortsätter under 2013 att utföra fler avlopp.

 

20121217 Vi håller som bäst på med att snöröja lite småvägar , Vi hjälper en åkare som Vi har samarbete med.

 DSC 0711