Upppfödning av djur

Sen 20150101 har Vi gått över till att föda upp tjurkalvarna till 14-17 månader innan slakt och har en vikt på ca 280-300 kg slaktade.

Detta av att tillgången på kalv minskat pga mjölkbönder slutar med sin Produktion.

 

När köpet av Stallarna blev klart under våren 2012 och vi funderade på vad vi skulle ha för djur i våra stallarna. Vi blev inbjudna till en resa för att titta på Kalvuppfödning.

 

Vi var då tvungna att testa om våra stallar skulle kunna fungera för denna produktion. På sommaren 2012 tog vi emot våra första kalvar. Och fyllde på efter hand.

 

Det har fungerat väldigt bra och kalvar trivs på de stora ytorna där det finns utrymme för hopp & lek.

 

Då man tar emot kalvar från fler än 5 gårdar så var vi tvungna att ha ett mottagningsstall. Vi fick hyra ett fd. dikostall hos Patric ( vår granne på Stafva) där vi har godkänt för ca 60 kalvar men vi brukar ha ca 45-50. Sen har vi köpt in en kalvhydda där man kan ca 20 st kalvar.

 

Själva produktion går ut på man föder upp kalvarna till ca 8 månaders ålder. Har vi kalvar som ännu får mjölk när dom kommer till oss så fortsätter vi med det till dom är ca 8 veckor. Gemensamt för alla kalvar är att dom skall vara ca 5 veckor i ett mottagningstall. därefter kommer dom ut i de stora stallarna.

 

Vi ger som som små upp till 8 veckor Kalvfoder Start + hö eller ensilage +mjölkersättning för dem som inte är avvanda.( Avvanda kalvar = kalvar som slutat att få mjölk )

 

Sen när dom kommer ut i de stora stallarna så fodrar Vi med en mixervagn ett fullfoder istället. Blandningen består av spannmålskross av korn, melass, majs, gräsensilage, proteinfoder, vitaminer. Av detta har kalvarna i stort sett fri tillgång av.

 

Sen när kalvarna börjar närma sig att åka till Visby Slagteri så väger vi kalvarna kontinuerligt för att vi skall ha en målvikt på 160 kg slaktad vikt. Vi väger i stort varje vecka de olika grupperna för att ha koll. Mycket för att man skall få samma kvalité på köttet.

 

20130608 fick vi en lite belöning för vårt arbete med att leverera Kalvfilé till Prinsessan Madleine´s bröllop. Och det är Vi lite stolta över.

 

stallbild6

stallbild5

stallbild3